PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE (DLA POŁOŻNYCH)

Termin:

 • Część teoretyczna: 9, 10, 11.01.2023 oraz 23, 24, 25.01.2023
 • Część praktyczna: staże ustalane indywidualnie

Cena: 2000 zł

Możliwość dofinansowania przez WOIPiP lub regionalną Izbę:

Wysokość dofinansowania do kursu kwalifikacyjnego wynosi 70% ceny kursu, nie więcej niż 1.100 zł (z Regulaminu WOIPiP – w przypadku Izby innej niż WOIPiP należy sprawdzić wysokość dofinansowania w Regulaminie danej Izby).

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII(DLA POŁOŻNYCH)

Termin:

Część teoretyczna:

 • 27, 28.02, 1.03.2023
 • 13, 14, 15.03.2023
 • 27, 28, 29.03.2023
 • 17, 18, 19.04.2023

Część praktyczna: staże ustalane indywidualnie.

Cena: 2000 zł

Możliwość dofinansowania przez WOIPiP lub regionalną Izbę:

Wysokość dofinansowania do kursu kwalifikacyjnego wynosi 70% ceny kursu, nie więcej niż 1.100 zł (z Regulaminu WOIPiP – w przypadku Izby innej niż WOIPiP należy sprawdzić wysokość dofinansowania w Regulaminie danej Izby).

1czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (160 h)
 • część praktyczną (217 h)

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie ( na dzień 02.01.2023)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” należy dostarczyć w trakcie trwania kursu – jeśli zbierze się odpowiednia grupa, będziemy organizować również te kursy

Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (DLA POŁOŻNYCH)

Termin: trwa nabór

Cena: 2000 zł

1czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (160 h)
 • część praktyczną (161 h)

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

  Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE (DLA PIELĘGNIAREK)

Termin: trwa nabór

Cena: 1600 zł

1czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo neurologiczne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (160 h)
 • część praktyczną (200 h)

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

1czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Ogólne efekty kształcenia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych otrzymuje położna, która:

W zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę w obrębie bloku operacyjnego z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentką w obrębie bloku operacyjnego oraz instrumentowania i asystowania położnej operacyjnej instrumentującej do zabiegów operacyjnych wykonywanych w chirurgii ginekologicznej;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentką w obrębie bloku operacyjnego oraz instrumentowania i asystowania położnej operacyjnej instrumentującej do zabiegów operacyjnych

W zakresie umiejętności potrafi:

 • planować, organizować, realizować i oceniać skuteczność podejmowanych samodzielnie działań zawodowych w obrębie bloku operacyjnego z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego;
 • profesjonalnie realizować świadczenia zdrowotne w obrębie bloku operacyjnego nad pacjentką leczoną operacyjnie z powodu chorób ginekologicznych;
 • profesjonalnie realizować świadczenia zdrowotne w obrębie bloku operacyjnego nad ciężarną i jej dzieckiem leczonymi operacyjnie;
 • profesjonalnie realizować świadczenia zdrowotne w obrębie bloku operacyjnego nad noworodkiem leczonym operacyjnie

W zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • przestrzega zasad etyczno-deontologicznych w relacji z pacjentką/noworodkiem, rodziną i współpracownikami;
 • przejawia postawę permanentnego pogłębiania wiedzy z obszaru pielęgniarstwa operacyjnego w ginekologii, położnictwie i w chirurgii noworodka.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (85 h)
 • część praktyczną (240 h)

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE (DLA PIELĘGNIAREK)

Termintrwa nabór

Cena: 1900 zł

1czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (155 h)
 • część praktyczną (210 h)

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK