PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (DLA POŁOŻNYCH)
Termin: październik 2018
Cena: 2000 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.