PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (DLA POŁOŻNYCH)
Termin: 21. września 2019
Cena: 2000 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.
Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (160 h)
 • część praktyczną (161 h)


Wymagane dokumenty:
 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” Formularz zgłoszeniowy


UWAGA! Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE (DLA PIELĘGNIAREK)
Termin: od 12 października
Cena: 1600 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo neurologiczne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (160 h)
 • część praktyczną (200 h)


Wymagane dokumenty:
 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
 • Formularz zgłoszeniowy


UWAGA! Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE (DLA POŁOŻNYCH)
Termin: II EDYCJA: 31.05, 01.06, 02.06; 14, 15, 16.06
III EDYCJA: 13, 14, 15.09; 11, 12, 13.10
Cena: 1700 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Ogólne efekty kształcenia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych otrzymuje położna, która:

w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę w obrębie bloku operacyjnego z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentką w obrębie bloku operacyjnego oraz instrumentowania i asystowania położnej operacyjnej instrumentującej do zabiegów operacyjnych wykonywanych w chirurgii ginekologicznej;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentką w obrębie bloku operacyjnego oraz instrumentowania i asystowania położnej operacyjnej instrumentującej do zabiegów operacyjnych


w zakresie umiejętności potrafi:

 • planować, organizować, realizować i oceniać skuteczność podejmowanych samodzielnie działań zawodowych w obrębie bloku operacyjnego z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego;
 • profesjonalnie realizować świadczenia zdrowotne w obrębie bloku operacyjnego nad pacjentką leczoną operacyjnie z powodu chorób ginekologicznych;
 • profesjonalnie realizować świadczenia zdrowotne w obrębie bloku operacyjnego nad ciężarną i jej dzieckiem leczonymi operacyjnie;
 • profesjonalnie realizować świadczenia zdrowotne w obrębie bloku operacyjnego nad noworodkiem leczonym operacyjnie


w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • przestrzega zasad etyczno-deontologicznych w relacji z pacjentką/noworodkiem, rodziną i współpracownikami;
 • przejawia postawę permanentnego pogłębiania wiedzy z obszaru pielęgniarstwa operacyjnego w ginekologii, położnictwie i w chirurgii noworodka.


Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (85 h)
 • część praktyczną (240 h)


Wymagane dokumenty:
 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Formularz zgłoszeniowy


UWAGA! Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE (DLA PIELĘGNIAREK)
Termin: 13, 14, 15.09; 11, 12, 13.10; 15-17. 11 i 29.11 - 1.12
Cena: 1650 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy pielęgniarki na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (155 h)
 • część praktyczną (210 h)


Wymagane dokumenty:
 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie
 • Formularz zgłoszeniowy


UWAGA! Oprócz przesłania zgłoszenia w formie papierowej należy również zarejestrować się przez system SMK