formularz
pobierz


Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego


Aby zapisać się na kurs, należy oprócz przesłania formularza zgłoszeniowego, zarejestrować się w systemie SMK (ikona po prawej stronie).

Klauzula informacyjna