Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów


Kursy dokształcające Termin
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych wkrótce
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) wkrótce
Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie wkrótce
Poród fizjologiczny w położeniu miednicowym 20.05.
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej wkrótce
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany wkrótce
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki. wkrótce
Farmakoterapia w okresie laktacji wkrótce
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt wkrótce
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym wkrótce
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego wkrótce
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej 23.04..
Badania naukowe. Hamowanie laktacji. Relaktacja i laktacja indukowana. Wskazania do suplementacji 24.04.
Techniki szycia krocza 27.04.
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych 26.05.
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu 18.05.
Powrót płodności po porodzie 21,24.05.
Znaczenie diagnozy odruchów oralnych u noworodków i niemowląt 28.05.
Prowadzenie ciąży przez położną wkrótce
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia wkrótce
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej 10.06.

Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.

Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.