System Monitorowania Kształcenia

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (...) postępowania kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje kształcenia (kursy dokształcające, specjalistyczne, kwalifikacyjne i specjalizacje), rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r., będą odbywały się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne jest:

 • założenie własnego konta w tym systemie, za pośrednictwem strony SMK
 • uwierzytelnienie tożsamości, czego będzie można dokonać na kilka sposobów:
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP
  • przez właściwą, z uwagi na przynależność, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
  • zweryfikowanie uprawnień - w tym celu należy złożyć wniosek, za pośrednictwem SMK, do właściwej, z uwagi na przynależność, okręgowej izby pielęgniarek i położnych

  Po dopełnieniu powyższych czynności możliwe będzie np.: złożenie wniosku o zakwalifikowanie na konkretny rodzaj kształcenia u wybranego organizatora.

  WAŻNE!

  W związku z problemami z funkcjonowaniem systemu SMK uprzejmie prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie: szkolenia@szpitalzelazna.pl lub fax: 22 25 59 913

  Formularze zgłoszeniowe

  W przypadku trudności z zarejestrowaniem się w systemie SMK, prosimy o kontakt: + 48 788 955 015