Wykorzystanie pełnej mobilności miednicy w porodzieTermin: 24.10.2022
Cena: 400 zł

Kurs odbywa się stacjonarnie w Szpitalu św. Zofii. Zajęcia są praktyczne, w formie warsztatowej.

Wszyscy wiemy, jak wygląda mechanizm porodu w miednicy ginekoidalnej i na tej podstawie definiujemy nieprawidłowe wstawianie się płodu w miednicę kostną. Jak wygląda mechanizm porodu w innych miednicach? Czy powinniśmy korygować wstawianie się płodu w odmianie potylicowej tylnej i asynklitycznie? Czy istnieje optymalna pozycja płodu? Czy w codziennej praktyce położniczej wykorzystujemy pełną ruchomość miednicy? Mamy niezwykle dużo metod zwiększania przestrzeni miednicy i na wykorzystanie zakresu tej ruchomości, co jest szczególnie istotne przy braku postępu porodu.

W programie kursu:

  • Analiza mechanizmu porodu w różnych typach miednic.
  • Techniki wspomagające poród w odmianie potylicowej tylnej.
  • Techniki otwierania wchodu, próżni, wychodu w pozycji leżącej ( kobiety w ZZO), klęczącej, stojącej, siedzącej i kucznej, z użyciem piłki -ćwiczenia praktyczne.
  • Modyfikacja i korekta standardowych pozycji używanych w trakcie porodu.
  • Analiza skuteczności proponowanych metod.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakimi pozycjami możemy zwiększyć przestrzeń wchodu, próżni i wychodu, zapraszamy na szkolenie! Wykorzystując ruch, pełen potencjał miednicy i cierpliwość możemy uniknąć przynajmniej części interwencji medycznych!

Czas trwania kursu

Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Razem
0 godz. 6 godz. 6 godz.

Zapisy

Aby zapisać się na kurs należy przejść do formularza zgłoszeniowego:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub zapisać się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK):
SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

Informacje o kursach: tel. 788 955 015, szkolenia@szpitalzelazna.pl


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.