1Kto może przystąpić do kursu?
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego uprawnienia do samodzielnego wykonywania badania ultrasonograficznego mają absolwenci studiów II stopnia na kierunku położnictwo.

W kursie mogą natomiast wziąć też udział położne z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej wykonywania badań ultrasonograficznych.

Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnychTermin: 27-29.09, 11-13.10.2022
Cena: 2000,00 zł
Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

W programie szkolenia m.in.:

 • Wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej
  Podstawy fizyczne ultrasonografii
  Aparatura ultrasonograficzna
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii
  Ultrasonograficzna ocena macicy i przydatków
  Ocena narządów miednicy mniejszej w diagnostyce niepłodności.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Standard badania w poszczególnych tygodniach ciąży
  Podstawy diagnostyki dopplerowskiej
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Diagnostyka i terapia prenatalna
  Elementy patologii ciąży

Czas trwania kursu

Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Razem
24 godz. 12 godz. (2x4 godz. Pracownia USG, 1x4 godz. Samodzielne badanie w grupach 4 os.) 34 godz.

Zapisy

Aby zapisać się na kurs należy przejść do formularza zgłoszeniowego:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub zapisać się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK):
SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

Informacje o kursach: tel. 788 955 015, szkolenia@szpitalzelazna.pl


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.