fbpx

Szkolenia medyczne dla położnych. Co wybrać we wrześniu?

Druga połowa roku w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Ośrodek przygotował wiele ciekawych kursów, które, zgodnie z oczekiwaniami uczestników, odbywają się zarówno on-line, jak i stacjonarnie. Na co warto zapisać się we wrześniu?

Leczenie ran (dla położnych)

Jak leczyć rany, w tym odleżyny i owrzodzenia nowotworowe? Jak świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu profilaktyki i leczenia ran? Kurs Leczenie ran (dla położnych) przygotowany przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych dostarczy niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu leczenia ran, powikłań rany oraz opieki nad chorym z raną, ale też da odpowiedź, jak stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad chorą z raną.

Leczenie ran, kurs w ośrodku kształcenia podyplomowego kadr medycznych

Więcej o kursie, cenie i zapisach przeczytasz TUTAJ.

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu.

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu to jedno z zadań, jakiem może poświęcić sie położna na swojej drodze zawodowej. Podczas kursu eksperci Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych szczegółowo odpowiedzą na pytania, jak dbać o ciążę podczas jej trwania i w takcie porodu, jak monitorować stan płodu wadami rozwojowymi w okresie ciąży i porodu, jak wykonać i zinterpretować KTG czy jak rozpoznać zaburzenia czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG, EKG płodu oraz innych metod klinicznych.

Kurs składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Łącznie to aż 90 godzin szkolenia.

Więcej o kursie, cenie i zapisach przeczytasz TUTAJ.

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka.

Rozpoznanie stanu zagrożenia życia noworodka i umiejętność podjęcia działania resuscytacyjnego w ramach kompetencji zawodowych to umiejętność, jaką zyskają położne lub pielęgniarki, które zapiszą sie na kurs "Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka". Ponadto nauczymy m.in. , jak ocenić stan noworodka za pomocą skali Apgar i skali Silvermana, jak monitorować bezprzyrządowo i przyrządowo czynności życiowe noworodka czy jak podjąć zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u noworodka z wyłączeniem intubacji dotchawiczej tj. tlenoterapię bierną, wentylację workiem samorozprężalnym, zewnętrzny masaż serca oraz zastosować nCPAP.

Resuscytacja noworodka

Więcej o kursie, cenie i zapisach przeczytasz TUTAJ.

Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie)

Poród w wodzie to marzenie wielu mam. Woda może rozluźnić ciało, złagodzić ból, a nawet przyspieszyć rozwieranie szyjki. Aby jednak położna mogła to marzenie spełnić i przeprowadzić bezpieczny poród w wodzie, niezbędne jest przeszkolenie.

Podczas kursu opowiemy o tym, jak przygotować rodziców do porodu w wodzie, poznasz zasady prowadzenia porodu w wodzie i przeciwskazania do niego. Kursantów zapoznamy również ze standardami postępowania w zakresie zapobiegania zakażeniom na oddziale, w którym odbywają się porody w wodzie.

Więcej o kursie, cenie i zapisach przeczytasz TUTAJ.

Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych.

Położna może samodzielnie wykonywać badania ultrasonograficzne po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Położnictwo. W ramach swojego zawodu może wykorzystać umiejętność wykonywania badania USG w procesie monitorowania cyklu oraz rozpoznawaniu i obserwacji ciąży na wczesnym etapie rozwoju, a także prowadząc ciąże fizjologiczne.

W praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej, badanie USG może być stosowane również do działań profilaktycznych, kontroli okołoporodowej – położenie, ustawienie płodu, umiejscowienie łożyska, diagnostyki krwawień po porodzie, diagnostyki zapalenia błony śluzowej, oceny blizny po cięciu cesarskim, powikłań pooperacyjnych, oceny ilości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po mikcji oraz jako wsparcie przy problemach z laktacją.

Zajęcia składają się zarówno z teorii jak i praktyki.

USG dla położnych

Więcej o kursie, cenie i zapisach przeczytasz TUTAJ.

Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie.

Wrzesień w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych zamyka kurs dla położnych "Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie". Kto powinien wykazywać aktywność na poszczególnych etapach porodu (rodząca, położna, partner, lekarz)? Dlaczego ważna jest dla położnej umiejętność przyjęcia porodu w każdej pozycji? Jak poprowadzić poród, aby zminimalizować urazy krocza, uniknąć nacięcia? Podczas kursu przeanalizujemy pozycje porodowe I w II okresie porodu, porozmawiamy i manewrach, które można wykonać przy braku postępu porodu w II okresie, a także pokażemy ćwiczenia przyjmowania porodu w różnych pozycjach (z użyciem fantomu położniczego) z praktycznym instruktażem.

Więcej o kursie, cenie i zapisach przeczytasz TUTAJ.

O Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych powstał z myślą o profesjonalistach ze środowisk medycznych zainteresowanych samorozwojem oraz poszerzeniem kompetencji i doświadczeń zawodowych w zakresie opieki okołoporodowej. Nasi wykładowcy to położne i lekarze - specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii a także pielęgniarstwa, neonatologii, psychologii i fizjoterapii, z wieloletnim doświadczeniem, praktyczną wiedzą i umiejętnościami.

Przez 9 lat funkcjonowania Ośrodek przeszkolił ponad 2000 położnych, pielęgniarek i lekarzy we wszystkich rodzajach kształcenia podyplomowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się autorskie kursy mające na celu wsparcie samodzielności zawodu położnej i poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego a także wspierające personel szpitali w dostosowywaniu funkcjonowania oddziału położniczo-ginekologicznego do obowiązujących norm i standardów.

Szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej, on-line a także w placówkach ochrony zdrowia na terenie całej Polski.

Pełna oferta Ośrodka znajduje się na stronie: www.edukacja.szpitalzelazna.pl w zakładce Szkolenia Medyczne.