fbpx

Specjalizacje – szkolenia specjalizacyjne

SPECJALIZACJA

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze (program dla położnych)

1Cel kształcenia
Specjalizacja ginekologiczno-położnicza ma na celu przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.
2Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu wynosi 854 godziny dydaktyczne, w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 522 godziny dydaktyczne,
 • zajęcia praktyczne – 332 godziny dydaktyczne.
3Warunki uczestnictwa w specjalizacji
Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić położna, która:

 • posiada prawo wykonywania zawodu;
 • pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 • ukończyła kurs specjalistyczny "Resuscytacja oddechowa-krążeniowa noworodka" (wymagane ukończenie kursu do momentu rozpoczęcia zajęć praktycznych na specjalizacji)
 • ukończyła kurs specjalistyczny "Leczenie ran dla położnych" (wymagane ukończenie kursu do momentu rozpoczęcia zajęć praktycznych na specjalizacji)
 • została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
1Wymagane dokumenty
 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie o stażu pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Resuscytacja oddechowa-krążeniowa noworodka"
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego "Leczenie ran"
2Terminy i koszty
Koszt: 4700 zł

Przewidywany termin rozpoczęcia: trwa nabór

UWAGA!

Do ukończenia specjalizacji wymagane jest również ukończenie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne (program dla położnych)!
 
Wielkość fontu
Wysoki kontrast