Prowadzenie porodu w wodzieSerdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający Immersja wodna w przebiegu porodu (prowadzenie porodu w wodzie), który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie.


CEL KSZTAŁCENIA
Aktualizacja i poszerzenie wiedzy położnej na temat samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodów w wodzie.
1W programie między innymi:
  • przygotowanie pary rodzicielskiej do odbycia porodu w wodzie
  • prowadzenie porodu w wodzie
  • przeciwwskazania do prowadzenia porodu w wodzie
  • działania zapobiegające występowaniu powikłań w czasie porodu w wodzie
  • standardy postępowania w zakresie zapobiegania zakażeniom na oddziale, w którym odbywają się porody w wodzie
  • zasady organizacji i funkcjonowania sali do prowadzenia porodów w wodzie
KONTAKT:

tel.: +48 668 308 855

e-mail: szkolenia@szpitalzelazna.pl
1)sidebar: TERMINY KURSÓW (http://edukacja-zelazna.stronazen.pl/dla-poloznych-i-lekarzy/kursy-specjalistyczne/)
2) sidebar: ZAPISZ SIĘ NA KURS (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)