Projekt bez tytułu(1)

Serdecznie zapraszamy na kurs Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany!

Kurs przeznaczony jest dla położnych.

Czas trwania kursu: Poziom podstawowy (moduł 1) - kurs specjalistyczny "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"

 • część teoretyczna - 56 h
 • część praktyczna - 28 h
Poziom zaawansowany (moduły 2-8)
 • część teoretyczna - 60 h

Na poziom zaawansowany składa się siedem modułów 1- i 2-dniowych, istnieje możliwość zapisania się na jeden, kilka bądź wszystkie kursy. Opisy i szczegóły dotyczące poszczególnych kursów znajdują się poniżej.

Program ramowy DO WYDRUKU- kliknij tu

Program szczegółowy DO WYDRUKU- kliknij tu

Część podstawowa i zaawansowana obejmuje łącznie ponad 90 godzin kształcenia w dziedzinie opieki laktacyjnej , wobec czego ukończenie całego kursu, łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki w zakresie opieki laktacyjnej uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®.

Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu IBCLC - kliknij tu

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA KURS?:

 • Koszt kursu podstawowego + zaawansowanego (moduły 1-8) - Oferta w przygotowaniu
 • Koszt kursu podstawowego (kurs Edukacja i wsparcie kobiety...) - 2000 zł (w tym praktyki)
 • Koszt kursu zaawansowanego (moduły 2-8) - Oferta w przygotowaniu
 • Koszt poszczególnych modułów z kursu zaawansowanego (moduły 2-8) - Oferta w przygotowaniu

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną część teoretyczna poszczególnych modułów będzie odbywać się w formie on-line. Stacjonarnie spotkamy się jak tylko sytuacja na to pozwoli!

Kopia Kopia Bez tytułu(2)

-01- EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Termin: 27-29.11 i 11-13.12.2023

Cena: 2000 zł

Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

DofinansowanieKLIKNIJ TU

1Więcej szczegółów...

Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji oraz realizacji zadań edukatora ds. laktacji.

Cel kształcenia: Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

W programie:

 • edukacja w zakresie laktacji, skutecznego wsparcia oraz prawidłowej komunikacji z kobietą karmiącą i jej rodziną.
 • wspieranie kobiet karmiących
 • komunikacja z matką karmiącą
 • regulacje prawne oraz rekomendacje dotyczące karmienia piersią
 • czynniki zaburzające proces laktacji
 • wskaźniki skutecznego karmienia
 • metody pozyskiwania i przechowywania pokarmu kobiecego
 • rozszerzanie diety niemowlęcia
 • przebieg porady laktacyjnej - plan porady, wyposażenie, dokumentacja
 • problemy w laktacji, sytuacje trudne w laktacji
 • leki w laktacji. Używki w laktacji

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (56 h)
 • część praktyczną (28 h)

Wymagane dokumenty:

Kopia Bez tytułu(2)

-2- POWIKŁANIA CIĄŻY I PORODU. CHOROBY PRZEWLEKŁE MATKI

Termin: 02.10.2023

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć:

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:
 • Cukrzyca
 • Problemy z niepłodnością
 • Zaburzenia metaboliczne i hormonalne okresu macierzyństwa (np. dotyczące tarczycy, zespołu policystycznych jajników).
 • Choroby autoimmunologiczne okresu macierzyństwa
 • Problemy z niepłodnością
 • Ciąża mnoga
 • Ciąża a karmienie starszego dziecka (tandem).
 • Ostre choroby matki (bakteryjne, wirusowe, grzybicze, układowe).
 • Powrót płodności po porodzie.

Czas trwania kursu:
 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Bez tytułu(1)

-3- FARMAKOTERAPIA W OKRESIE LAKTACJI

Termin: 03.10.2023

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

1Więcej szczegółów...

Tryb zajęć: Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Kobieta karmiąca piersią - charakterystyka pacjenta – aspekty wpływające na efekt terapii.
 • Wstęp do analizy bezpieczeństwa farmakoterapii - najważniejsze aspekty wpływające na bezpieczeństwo terapii
 • Losy leku w ustroju.
 • Ocena bezpieczeństwa terapii – zalecenia dla specjalistów klinicznych z omówieniem.
 • Źródła informacji o lekach w laktacji.
 • Algorytm oceny bezpieczeństwa terapii kobiety karmiącej piersią.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu(2)

-4- KARMIENIE PIERSIĄ A PROBLEMY ZDROWOTNE NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

Termin: 13-14.11.2023

Cena: 600,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 500 zł)

1Więcej szczegółów...

Tryb zajęć Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Zachowania żywieniowe w różnym wieku.
 • Niska masa urodzeniowa.
 • Przedwczesny rozwój i wzrost.
 • Terminowy rozwój i wzrost.
 • Alergia
 • Wrodzone anomalie (np. żołądkowo-jelitowe, sercowe).
 • Żółtaczka.
 • Zaburzenia neurologiczne niemowląt.

Czas trwania kursu:

 • Kurs trwa dwa dni i będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Projekt bez tytułu(7)

-5- PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Termin: 18.12.2023

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Przemiany okresu rodzicielstwa.
 • Zatrudnienie - powrót do pracy.
 • Styl życia rodziny.
 • Określenie sieci wsparcia.
 • Zdrowie psychiczne matki.
 • Macierzyńskie problemy psychologiczne/poznawcze.
 • Relacja matka-dziecko.
 • Bezpieczny sen.
 • Odstawianie od piersi.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Bez tytułu(3)

-6- ZMIANY CHOROBOWE ORAZ ZABIEGI CHIRURGICZNE W OBRĘBIE GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

Termin: 19.12.2023

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

1czytaj więcej...

Tryb zajęć Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Zapalenie. Ropień piersi.
 • Galactocele.
 • Rozstrzeń przewodów mlecznych i zapalenie okołoprzewodowe.
 • Przetoka sutkowa.
 • Zabiegi diagnostyczne (biopsje).
 • Zabiegi terapeutyczne.
 • Zabiegi chirurgii estetycznej (w obrębie brodawki, powiększania piersi, zmniejszające gruczoł piersiowy, rekonstrukcyjne piersi).
 • Profilaktyka raka piersi.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu

-7- ORGANIZACJA PORADNICTWA LAKTACYJNEGO W PRAKTYCE POŁOŻNEJ

Termin: termin wkrótce

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

1Więcej szczegółów...

Tryb zajęć Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo laktacyjne – potrzeby kobiet.
 • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Wyposażenie gabinetu, torby położnej, sprzęt laktacyjny.
 • Sposób przeprowadzenia porady laktacyjnej.
 • Badania dodatkowe i konsultacja.
 • Wizyta kontrolna.
 • Współpraca ze specjalistami.
 • Odpłatność.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji.
 • Aspekty prawne.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu(1)

-8- WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU WIEDZY O LAKTACJI

Termin: termin wkrótce

Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)

1Więcej szczegółów...

Tryb zajęć Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Zastosowanie badań w praktyce.
 • Ocena i interpretacja wyników badań.
 • Wykorzystanie badań do opracowania zasad i protokołów.
 • Banki mleka w Europie – organizacja i spektrum działania.
 • Diagnostyka i terapia najczęstszych wad twarzoczaszki. Pozycje wspomagające karmienie piersią i normalizujące napięcie mięśniowe w obrębie jamy ustnej. Praca języka i warg w kontekście napięcia posturalnego prawidłowego i zaburzonego – niskiego i podwyższonego.
 • Hamowanie laktacji.
 • Relaktacja i laktacja indukowana.
 • Wskazania do suplementacji. Produkty zastępujące mleko kobiece.

  I dodatkowo:

 • Certyfikat IBCLC – co daje i do czego zobowiązuje?
 • Wymagania i dokumentacja.
 • Organizacja egzaminu.
 • Recertyfikacja.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs: