fbpx

Poradnictwo laktacyjne – poziom podstawowy + zaawansowany

Projekt bez tytułu(1)
Serdecznie zapraszamy na kurs Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany!

Kurs przeznaczony jest dla położnych.

Czas trwania kursu:

Poziom podstawowy (moduł 1) - kurs specjalistyczny "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"
część teoretyczna - 34 h
część praktyczna - 28 h
Poziom zaawansowany (moduły 2-8)
część teoretyczna - 60 h

Na poziom zaawansowany składa się siedem modułów 1- i 2-dniowych, istnieje możliwość zapisania się na jeden, kilka bądź wszystkie kursy. Opisy i szczegóły dotyczące poszczególnych kursów znajdują się poniżej.

Program ramowy DO WYDRUKU- kliknij tu

Program szczegółowy DO WYDRUKU- kliknij tu

Część podstawowa i zaawansowana obejmuje łącznie ponad 90 godzin kształcenia w dziedzinie opieki laktacyjnej , wobec czego ukończenie całego kursu, łącznie z udokumentowaniem wymaganej liczby godzin praktyki w zakresie opieki laktacyjnej uprawnia do przystąpienia do egzaminu na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®, IBCLC®.

Informacje dla kandydatów przystępujących do egzaminu IBCLC - kliknij tu
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA KURS?:Koszt kursu podstawowego + zaawansowanego (moduły 1-8) - 2800 zł (w tym praktyki w ramach kursu Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji)
Koszt kursu podstawowego (kurs Edukacja i wsparcie kobiety...) - 1000 zł (w tym praktyki)
Koszt kursu zaawansowanego (moduły 2-8) - 2000 zł
Koszt poszczególnych modułów z kursu zaawansowanego (moduły 2-8) - 350 zł i 600 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną część teoretyczna poszczególnych modułów będzie odbywać się w formie on-line. Stacjonarnie spotkamy się jak tylko sytuacja na to pozwoli!
Kopia Kopia Bez tytułu(2)

-01- EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Termin: 13-14.05, 25-26.05
Cena: 1000,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 800 zł)
Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE
DofinansowanieKLIKNIJ TU
1Więcej szczegółów...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położna, edukator do spraw laktacji, powinna m.in.:

 • skutecznie edukować kobietę w okresie przygotowania i przebiegu laktacji,
 • przygotować kobietę do karmienia piersią uwzględniając jej indywidualne uwarunkowania takie jak: stan zdrowia, przeszłość położnicza, w tym doświadczenia w karmieniu piersią, sytuacja socjoekonomiczna,
 • stworzyć warunki do przeprowadzenia pierwszego kontaktu między matką a dzieckiem po porodzie, zainicjować rozpoczęcie pierwszego karmienia oraz obserwować i nadzorować jego bezpieczny przebieg tuż po porodzie lub później, jeśli został odroczony ze względów życiowych,
 • nauczyć matkę właściwej techniki karmienia i obserwacji dziecka przy piersi,
 • nauczyć matkę obserwacji i oceny wskaźników skutecznego karmienia.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (34 h)
 • część praktyczną (28 h)

Wymagane dokumenty:

Kopia Bez tytułu(2)

-2- POWIKŁANIA CIĄŻY I PORODU. CHOROBY PRZEWLEKŁE MATKI

Termin: 15.01.2021
Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)
Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE
1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Cukrzyca
 • Problemy z niepłodnością
 • Zaburzenia metaboliczne i hormonalne okresu macierzyństwa (np. dotyczące tarczycy, zespołu policystycznych jajników).
 • Choroby autoimmunologiczne okresu macierzyństwa
 • Problemy z niepłodnością
 • Ciąża mnoga
 • Ciąża a karmienie starszego dziecka (tandem).
 • Ostre choroby matki (bakteryjne, wirusowe, grzybicze, układowe).
 • Powrót płodności po porodzie.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Bez tytułu(1)

-3- FARMAKOTERAPIA W OKRESIE LAKTACJI

Termin: 16.01.2021
Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)
Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE
1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Kobieta karmiąca piersią - charakterystyka pacjenta – aspekty wpływające na efekt terapii.
 • Wstęp do analizy bezpieczeństwa farmakoterapii - najważniejsze aspekty wpływające na bezpieczeństwo terapii
 • Losy leku w ustroju.
 • Ocena bezpieczeństwa terapii – zalecenia dla specjalistów klinicznych z omówieniem.
 • Źródła informacji o lekach w laktacji.
 • Algorytm oceny bezpieczeństwa terapii kobiety karmiącej piersią.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu(2)

-4- KARMIENIE PIERSIĄ A PROBLEMY ZDROWOTNE NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

Termin: 26-27.02.2021
Cena: 600,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 500 zł)
1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Zachowania żywieniowe w różnym wieku.
 • Niska masa urodzeniowa.
 • Przedwczesny rozwój i wzrost.
 • Terminowy rozwój i wzrost.
 • Alergia
 • Wrodzone anomalie (np. żołądkowo-jelitowe, sercowe).
 • Żółtaczka.
 • Zaburzenia neurologiczne niemowląt.

Czas trwania kursu:

 • Kurs trwa dwa dni i będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Projekt bez tytułu(7)

-5- PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Termin: 19.03.2021
Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)
1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Przemiany okresu rodzicielstwa.
 • Zatrudnienie - powrót do pracy.
 • Styl życia rodziny.
 • Określenie sieci wsparcia.
 • Zdrowie psychiczne matki.
 • Macierzyńskie problemy psychologiczne/poznawcze.
 • Relacja matka-dziecko.
 • Bezpieczny sen.
 • Odstawianie od piersi.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Bez tytułu(3)

-6- ZMIANY CHOROBOWE ORAZ ZABIEGI CHIRURGICZNE W OBRĘBIE GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

Termin: 20.03.2021
Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)
1czytaj więcej...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Zapalenie. Ropień piersi.
 • Galactocele.
 • Rozstrzeń przewodów mlecznych i zapalenie okołoprzewodowe.
 • Przetoka sutkowa.
 • Zabiegi diagnostyczne (biopsje).
 • Zabiegi terapeutyczne.
 • Zabiegi chirurgii estetycznej (w obrębie brodawki, powiększania piersi, zmniejszające gruczoł piersiowy, rekonstrukcyjne piersi).
 • Profilaktyka raka piersi.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu

-7- ORGANIZACJA PORADNICTWA LAKTACYJNEGO W PRAKTYCE POŁOŻNEJ

Termin: 23.04.2021
Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)
1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo laktacyjne – potrzeby kobiet.
 • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Wyposażenie gabinetu, torby położnej, sprzęt laktacyjny.
 • Sposób przeprowadzenia porady laktacyjnej.
 • Badania dodatkowe i konsultacja.
 • Wizyta kontrolna.
 • Współpraca ze specjalistami.
 • Odpłatność.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji.
 • Aspekty prawne.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu(1)

-8- BADANIA NAUKOWE. HAMOWANIE LAKTACJI. RELAKTACJA I LAKTACJA INDUKOWANA. WSKAZANIA DO SUPLEMENTACJI

Termin: 24.04.2021
Cena: 350,00 zł (w przypadku zapisania się na kurs zaawansowany: 250 zł)
1Więcej szczegółów...
Tryb zajęć

Zajęcia będą odbywały się w trybie on-line, w formie wykładu prowadzonego "na żywo", z możliwością zadawania pytań i dyskusji z wykładowcą. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

W programie m.in.:

 • Zastosowanie badań w praktyce.
 • Ocena i interpretacja wyników badań.
 • Wykorzystanie badań do opracowania zasad i protokołów.
 • Hamowanie laktacji.
 • Relaktacja i laktacja indukowana.
 • Wskazania do suplementacji. Produkty zastępujące mleko kobiece.

  I dodatkowo:

 • Certyfikat IBCLC – co daje i do czego zobowiązuje?
 • Wymagania i dokumentacja.
 • Organizacja egzaminu.
 • Recertyfikacja.

Czas trwania kursu:

 • Kurs będzie odbywał się w godzinach 9.00-16.30

Zgłoś się na kurs:

 
Wielkość fontu
Wysoki kontrast