WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

  • Termin: Trwa nabór
  • Cena: 800,00 zł


Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE

Cel kształcenia: Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Ogólne efekty kształcenia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne otrzymuje pielęgniarka, położna, która w zakresie wiedzy:

  • szczegółowo charakteryzuje i krytycznie analizuje, zakres i charakter badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;
  • przedstawia zasady gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta, dokumentowania wyników badania;
W zakresie umiejętności potrafi:
  • wykonać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej;
  • krytycznie analizować, dokumentować informacje zgromadzone metodą badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykorzystywać dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną (75 h)
  • część praktyczną (staże w Oddziale Neurologii lub Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych - 25 h)

Wymagane dokumenty: