WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO

  • Termin: Trwa nabór
  • Cena:


Serdecznie zapraszamy pielęgniarki na kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego.

Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną (15 h)
  • część praktyczną (25 h)

Wymagane dokumenty: