WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

  • Termin: Trwa nabór
  • Cena: 700,00 zł


Serdecznie zapraszamy położne i pielęgniarki na kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną (50 h)
  • część praktyczną (58 h)

Wymagane dokumenty: