SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

 • Termin: Trwa nabór
 • Cena: 600,00 zł


Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • szczepień ochronnych noworodków;
 • szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.
Ogólne efekty kształcenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne otrzymuje położna, która w zakresie wiedzy posiada:
 • aktualną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych noworodków
 • aktualną wiedzę z zakresu szczepień istotnych ze względów epidemiologicznych na przykładzie szczepienia przeciw HPV
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych noworodków i szczepienia przeciw HPV.
W zakresie umiejętności potrafi:
 • wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne u noworodków;
 • wykonać szczepienie przeciw HPV;
 • rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (27 h)
 • część praktyczną (25 h)

Wymagane dokumenty: