SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

 • Termin: Trwa nabór
 • Cena: 500,00 zł


Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Ogólne efekty kształcenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka w zakresie wiedzy posiada:

 • aktualną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych noworodków
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych
W zakresie umiejętności potrafi:
 • wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne u pacjentów w różnym wieku
 • rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych
W zakresie kompetencji społecznych:
 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • współpracuje z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych;
 • krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie szczepień ochronnych;
 • stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie szczepień ochronnych

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (35 h)
 • część praktyczną (45 h)

Wymagane dokumenty: