Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

  • Termin: 08-09, 22-23.09.2022
  • Cena: 800,00 zł


Cel kształcenia: Położna monitoruje dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położna powinna:

  • monitorować dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
  • monitorować stan płodu z wadami rozwojowymi w okresie ciąży i porodu,
  • wykonać i zinterpretować zapis kardiotokograficzny kobiety ciężarnej i rodzącej,
  • dokonać wstępnej oceny zapisu EKG płodu,
  • rozpoznać zaburzenia czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG, EKG płodu oraz innych metod klinicznych i skierować pacjentkę do dalszej diagnostyki.

Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną (35 h)
  • część praktyczną (55 h)

Wymagane dokumenty: