Leczenie ran (dla położnych)

 • Termin: 6-7, 20-21.09.2022
 • Cena: 650,00 zł


Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Leczenie ran (dla położnych)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych otrzymuje położna, która w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia ran, w tym odleżyn i owrzodzeń nowotworowych oraz przetok
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ran
W zakresie umiejętności potrafi:
 • świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu profilaktyki i leczenia ran;
 • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad chorą z raną;
 • nauczyć pacjentkę i jej rodzinę postępowania zapobiegającego wystąpieniu rany, powikłań rany oraz opieki nad chorym z raną;
 • doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki nad raną;
 • prowadzić szkolenia w zakresie profilaktyki i leczenia ran;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie leczenia ran dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (45 h)
 • część praktyczną (70 h)

Wymagane dokumenty: