DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

 • Termin: trwa nabór
 • Cena: wkrótce

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii w szczególności wstępnej oceny narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej i narządu rodnego kobiety (w tym ciężarnej, rodzącej i położnicy) z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego „Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii” położna, powinna m.in.:

 • dokonać wstępnej oceny płodu i struktur w jego otoczeniu oraz pogłębionej oceny serca płodu, układu krążenia i innych struktur płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych;
 • interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych z wykorzystaniem techniki przezpochwowej, przezodbytniczej i przezbrzusznej w położnictwie i ginekologii
 • wykonać badanie ultrasonograficzne ciąży niskiego ryzyka, oceniać prawidłowość jej rozwoju, wielkość płodu, wykluczać duże wady anatomiczne płodu, oceniać stan płodu i popłodu oraz opisać wynik tego badania;

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona położna po ukończeniu kursu specjalistycznego diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych

 • Przeprowadzenie wstępnej przesiewowej oceny ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej (wątroby, dróg żółciowych, trzustki, nerek, pęcherza moczowego), których choroby najczęściej występują w przebiegu ciąży lub współistnieją ze schorzeniami narządu rodnego.
 • Wykonać i zinterpretować podstawowe badanie ultrasonograficzne u kobiety w różnych okresach życia narządu rodnego i narządów sąsiadujących w miednicy mniejszej z zastosowaniem różnorodnych technik oraz opisać wynik badania.
 • Przeprowadzenie i interpretacja badań ultrasonograficznych w diagnostyce ciąży niskiego ryzyka wraz z oceną prawidłowości jej rozwoju i opisem wyników badania.
 • Przeprowadzenie i interpretacja badania ultrasonograficznego w połogu wraz z opisem wyniku badania.
 • Określenie w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu, jakich obrazów powinno być wykonane konsultacyjne badanie ultrasonograficzne czy też należy skierować pacjentkę do lekarza bądź do szpitala.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (70 h)
 • część praktyczną (130 h)

Wymagane dokumenty: