Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne Termin
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 05-07.10.2022, 19-21.10.2022
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 13-14, 27-28.09.2022
Leczenie ran (dla położnych) 6-7, 20-21.09.2022
Leczenie ran (dla pielęgniarek) Trwa nabór
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 22-23.11.2022 oraz 6-7.12.2022
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 08-09, 22-23.09.2022
Wywiad i badanie fizykalne Trwa nabór
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Trwa nabór
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla położnych i pielęgniarek - część 1 Trwa nabór
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla położnych i pielęgniarek - część 2 Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla położnych Trwa nabór
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Trwa nabór
Wykonanie badania spirometrycznego Trwa nabór
Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym Trwa nabór
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Trwa nabór