ORGANIZACJA PORADNICTWA LAKTACYJNEGO W PRAKTYCE POŁOŻNEJ
Termin: 8 czerwca 2019
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie szkolenia m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo laktacyjne – potrzeby kobiet
 • Organizacja poradnictwa laktacyjnego
  miejsce udzielania świadczeń,
  uprawnienia do prowadzenia Poradni Laktacyjnej/wizyt laktacyjnych w miejscu wezwania)
  wyposażenie gabinetu, torba położnej, sprzęt laktacyjny
 • Sposób przeprowadzenia porady laktacyjnej
  Wywiad, obserwacja matki, badanie piersi, obserwacja i badanie dziecka, ocena funkcji ssania, obserwacja aktu karmienia, postawienie rozpoznania
  Badania dodatkowe i konsultacje, współpraca ze specjalistami
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
 • Aspekty prawne

IMMERSJA WODNA W PRZEBIEGU PORODU (PORÓD W WODZIE)
Termin: 15 kwietnia 2019, 7 października 2019
Cena: 400,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Immersja wodna w przebiegu porodu (prowadzenie porodu w wodzie)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy położnej na temat samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodów w wodzie.

W programie szkolenia m.in.:

 • przygotowanie pary rodzicielskiej do odbycia porodu w wodzie
 • prowadzenie porodu w wodzie
 • przeciwwskazania do prowadzenia porodu w wodzie
 • działania zapobiegające występowaniu powikłań w czasie porodu w wodzie
 • standardy postępowania w zakresie zapobiegania zakażeniom na oddziale, w którym odbywają się porody w wodzie
 • zasady organizacji i funkcjonowania sali do prowadzenia porodów w wodzie

POBIERANIE ROZMAZÓW DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH
Termin: 25 lutego 2019, 14 października 2019
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel szkolenia:

Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych położnych z zakresu pobierania rozmazów cytologicznych.

W programie szkolenia miedzy inymi:

 • technika pobierania rozmazów cytologicznych
 • zinterpretowanie opisu i zaleceń wyników cytologicznych w Systemie Bethesda
 • wyjaśnienie metod diagnostycznych stosowanych przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych
 • konsekwencje nieprawidłowego pobierania materiału
 • ocena wg Bethesda System
 • wyjaśnienie zasad i celu wykonania badania kolposkopowego szyjki macicy
 • właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV, a progresja CIN
 • klasyfikacja stanów przednowotworowych szyjki macicy
 • współczesne kierunki rozwoju diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy

AKTYWNE PROWADZENIE PORODU, POZYCJE WERTYKALNE W PORODZIE
Termin: 20 maja 2019, 9 grudnia 2019
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Posiadanie bogatych umiejętności praktycznych zmniejsza lęk w trakcie pracy, powoduje, że czujemy się pewniej i możemy uzyskać większą satysfakcję wynikającą z wykonywania zawodu.Zapraszamy położne, lekarzy, doule na kurs, w trakcie którego będziemy precyzować, na czym polega poród aktywny. Kto powinien wykazywać aktywność na poszczególnych etapach porodu (rodząca, położna, partner, doula, lekarz).

Dlaczego ważna jest dla położnej umiejętność przyjęcia porodu w każdej pozycji. Jak poprowadzić poród, aby zminimalizować urazy krocza, uniknąć nacięcia, jakie czynniki o tym decydują.

W części warsztatowej:

 • zostanie podjęta wnikliwa analiza pozycji porodowych w I w II okresie porodu
 • zostanie podjęta wnikliwa analiza pozycji porodowych w I w II okresie porodu
 • pokażemy manewry, które można wykonać przy braku postępu porodu w II okresie
 • ćwiczenia przyjmowania porodu w różnych pozycjach (z użyciem fantomu położniczego) z praktycznym instruktażem

OPIEKA POŁOŻNEJ NAD PACJENTKĄ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ
Termin: 12 listopada 2018
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie między innymi:

 • metody operacyjne stosowane w ginekologii oraz sposoby znieczulenia do operacji
 • przygotowanie do operacji ginekologicznej
 • zadania położnej w przygotowaniu do operacji w oparciu o studium przypadku
 • specyfika opieki pooperacyjnej w ginekologii
 • zadania położnej w opiece pooperacyjnej w oparciu o studium przypadku

ZAPOBIEGANIE I MANEWRY W DYSTOCJI BARKOWEJ
Termin: 18 marca 2019, 16 września 2019
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Zapobieganie dystocji barkowej to nie tylko wykonanie cięcia cesarskiego w przypadkach, w których się jej spodziewamy. W 50% przypadków występuje ona zupełnie niespodziewanie, bez żadnych jawnych czynników ryzyka. Istotne jest więc prowadzenia porodu w taki sposób, aby uniknąć tego powikłania. Wbrew pozorom możemy w porodzie zrobić całkiem dużo, aby zapobiegać dystocji barkowej.

 • technikach uwolnienia barków wykraczających poza manewry powszechnie stosowane
 • dostosowaniu manewru do rodzaju dystocji barkowej (niejednokrotnie od tego zależy efektywność naszych działań)

Umiejętności manualne przećwiczone na fantomie to większą pewność siebie i mniejszy lęk w tak bardzo stresowej sytuacji położniczej jaką jest dystocja barkowa.

DEPRESJA POPORODOWA
Termin: 21 listopada 2018
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Zapraszamy położne na szkolenie na temat depresji poporodowej, które poprowadzi Anna Morawska – psycholog o specjalności klinicznej, dziennikarka telewizyjna, autorka książek „Depresja poporodowa. Możesz z nią wygrać” oraz „Twarze depresji”, a także laureatka Nagrody Aureliusza za popularyzację wiedzy na temat tej choroby psychicznej.

Podczas sześciogodzinnego szkolenia na przykładach m.in. bohaterek książki będzie można się dowiedzieć, czym jest depresja poporodowa, jak ją zdiagnozować i leczyć, a także jakie oczekiwania mają chorujące matki od położnych. Tematyka tego szkolenia jest ważna dla każdej położnej, ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia z tą chorobą zmaga się od 12 do 30% matek po porodzie. Nieleczonej depresji poporodowej mogą towarzyszyć nie tylko myśli samobójcze, ale również agresja wobec dziecka. Rola położnej jest kluczowa dla wczesnej diagnozy.

REFLEKSOTERAPIA W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
Termin: 23-25 listopada 2018
Cena: 1000,00 zł
1czytaj więcej...
Jak w naturalny sposób wesprzeć organizm kobiety w czasie ciąży oraz w przypadku pojawiających się typowych dolegliwości, czy można wzmocnić czynność skurczową w trakcie porodu lub złagodzić zbyt silny ból, jak przynieść głęboką ulgę i relaks podczas połogu i laktacji, w programie również masaż refleksologiczny noworodka i małego dziecka.

Intensywny program, który zawiera elementy anatomii ludzkiego ciała, historię refleksologii oraz jej rozwój w XXI wieku, wskazania oraz przeciwwskazania do zastosowania, naukę mapy stóp i trening praktyczny. Czym jest refleksologia? To masaż, który chociaż wywodzi się ze wschodu zyskał szeroką popularność i uznanie w krajach zachodnich.

Na kursie uczymy refleksologii stóp, na których znajdują się strefy odruchowe wszystkich narządów.

Kursanci przynoszą: 2 ręczniki, płyn do dezynfekcji, gaziki i oliwkę do masażu. Obowiązują krótko obcięte paznokcie.

TECHNIKI SZYCIA KROCZA
Termin: 4 marca 2019 | 21 października 2019
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Techniki szycia krocza”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Tematem warsztatów jest szycie urazów krocza, takich jak pęknięcie, nacięcie krocza i inne drobne obrażenia powstałe w wyniku porodu. Uczestnicy będą mogli nauczyć się w praktyce, w jaki sposób zaopatrzyć krocze po porodzie, w zakresie kompetencji położnych.

Część teoretyczna:

 • budowa mięśni dna miednicy
 • informacje o rodzajach obrażeń krocza
 • informacje o zasadach szycia krocza
 • informacje o sposobie wiązania węzłów i technikach szycia krocza
 • informacje o materiale szewnym
 • zdjęcia porównawcze oraz filmy instruktażowe

Część praktyczna:
 • praktyczne ćwiczenia w zakładaniu poszczególnych rodzajów szwów
 • instruktaż z samodzielnym wykonaniem szycia krocza przy użyciu rekwizytów

PROWADZENIE CIĄŻY PRZEZ POŁOŻNĄ
Termin: 01 lipca 2019
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...

Pierwsze szkolenie o tej tematyce w Polsce!

Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Prowadzenie ciąży przez położną”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W wielu krajach położne samodzielnie prowadzą ciążę niskiego ryzyka. W jaki sposób kompetentnie, rzetelnie i z zaangażowaniem rozpocząć taką działalność?

Kurs dokształający: Prowadzenie ciąży przez położną zgodne ze standardem opieki okołoporodowej Ministerstwa Zdrowia i Ustawą o zawodach Pielęgniarki i Położnej daje odpowiednie narzędzia: wiedzę, motywację i praktykę.

 • Czy położna może samodzielnie prowadzić ciążę w Polsce?
 • Jakie akty prawne umożliwiają taką działalność?
 • Jakie korzyści wynosi kobieta ciężarna?
 • Jak otworzyć swój gabinet?

W programie między innymi:

 • przebieg ciąży
 • bezpieczeństwo
 • konkurencyjność
 • trochę praktyki, czyli ćwiczenie na konkretnych przykładach z życia wziętych
 • ...i wiele innych

JAK TWORZYĆ ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ZGODNIE ZE STANDARDEM OPIEKI OKOŁOPORODWEJ W POLSCE
Termin: 10 grudnia 2018
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Jak tworzyć oddział położniczy zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej w Polsce”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie szkolenia m.in.:

 • standard opieki okołoporodowej, akty prawne regulujące zawód położnej
 • wyposażenie oddziału
 • aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie
 • niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu
 • przykłady projektów położnych obejmujących organizację oddziału

NIEFARMAKOLOGICZNE METODY ŁAGODZENIA BÓLU
Termin: 29 marca 2019
Cena: 400,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu w porodzie”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie szkolenia m.in.:

 • masaż
 • akupresura
 • ruch
 • relaksacja
 • praca głosem i oddechem
 • aktywny udział rodzącej oraz osoby towarzyszącej w porodzie

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM, TRUDNE SYTUACJE, PRAWA PACJENTA I PERSONELU MEDYCZNEGO
Termin: WKRÓTCE
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Komunikacja z pacjentem, trudne sytuacje, prawa pacjenta i personelu medycznego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

KURS DLA INSTRUKTORÓW SZKOŁY RODZENIA
Termin: 17-19 maja, 1-2 czerwca 2019
Termin: 15-17, 30 listopada, 1 grudnia 2019
Cena: 1000,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dla instruktorów szkoły rodzenia, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

 • Jak zorganizować Szkołę Rodzenia?
 • Jak ułożyć spójny i interesujący program kursu?
 • Jak urozmaicić zajęcia i przekaz, żeby zaktywizować grupę?

W programie szkolenia miedzy inymi:

 • przygotowywanie programu zajęć
 • integracja grupy, nawiązywanie kontaktu z grupą – metody warsztatowe, praca w zespołach, dyskusja
 • metody ewaluacji
 • poznanie mechanizmu porodu fizjologicznego w aspekcie emocjonalnym i hormonalnym
 • przekazanie wiedzy uzupełnionej o najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia z zakresu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie, laktacji i pielęgnacji + Moduł trenerski: nabycie lub wzrost kwalifikacji i kompetencji trenerek/trenerów w zakresie realizacji szkoleń zgodnie ze standardem sztuki trenerskiej, w tym:
  • rozwój osobisty i zawodowy trenera
  • projektowanie szkoleń
  • prowadzenie szkoleń
  • ewaluacja szkoleń