NOWOŚĆ - AKUPRESURA I MASAŻ W OPIECE NAD KOBIETĄ W CIĄŻY, PODCZAS PORODU I POŁOGU
Termin: 16 czerwca i 20 października 2020
Cena: 700,00 zł

KURS UŻYTKOWNIKA METODY OBJAWOWO-TERMICZNEJ PODWÓJNEGO SPRAWDZENIA
Termin: 19, 23 marca 2020
Cena: 600,00 zł

KURS UŻYTKOWNIKA METODY OBJAWOWO-TERMICZNEJ PODWÓJNEGO SPRAWDZENIA W SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ: "POWRÓT PŁODNOŚCI PO URODZENIU DZIECKA"
Termin: 19, 20, 21 maja 2020
Cena: 800,00 zł

KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANEGO NAUCZYCIELA NPR (II STOPNIA)
Termin: 25-26 maja; 1-2 czerwca; 8-9 czerwca 2020
Cena: 800,00 zł

KOMUNIKACJA I KONTAKT W SYTUACJACH TRUDNYCH – TRUDNE ROZMOWY Z PACJENTEM (I JEGO RODZINĄ) – dla pielęgniarek i położnych
Termin: 23 marca 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne i pielęgniarki na kurs dokształcający „Komunikacja i kontakt w sytuacjach trudnych – trudne rozmowy z pacjentem (i jego rodziną)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Główne założenia warsztatu:
Niniejszy warsztat bazuje na narzędziach, technikach i wiedzy z zakresu Inteligencji Emocjonalnej, uważności (Mindfulness), zarządzania emocjami, napięciem i stresem, oraz psychologii kontaktu i komunikacji w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Bazuje on na najnowszych osiągnięciach psychologii poznawczej i behawioralnej oraz na najnowszych badaniach z zakresu neurofizjologii mózgu. Rozwija kluczowe kompetencje, takie jak: samoświadomość, samokontrola własnych emocji i reakcji w stresie, zarządzanie i redukcja stresu (napięcia) sytuacyjnego, świadomość i wiedza dotycząca mechanizmów i przyczyn trudnych dla nas zachowań innych ludzi oraz strategie i sposoby komunikowania się i zarządzania emocjami innych osób w różnych sytuacjach konfliktowych. Określone techniki i strategie pracy z umysłem, czy emocjami, pozwalają nam być skutecznym i efektywnie radzić sobie w kontakcie z drugą osobą, nawet wtedy, kiedy do głosu dochodzą silne emocje i stres u jednej lub obu stron.

Cele warsztatu:
Przekazanie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji i kontaktu oraz prowadzenia rozmowy z pacjentem i/lub jego rodziną dzięki:
 • Umiejętności skutecznej samokontroli i radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem w relacji z osobą w stresie i pod wpływem emocji negatywnych.
 • Skutecznemu zarządzaniu stresem, negatywnymi emocjami i trudnymi zachowaniami samego rozmówcy,
 • Umiejętności eliminowaniu konfliktu i „przełączania” rozmówcy na poziom merytoryczny tak, aby skutecznie realizować zamierzony cel i przedmiot rozmowy z satysfakcją dla obu stron.
2Prowadzący kurs - Krzysztof Kaluta
notka bio
Krzysztof Kaluta
Psycholog, psychoterapeuta, senior konsultant, executive coach. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Przez pewien czas pracował jako asystent w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka. Współpracował z takimi międzynarodowymi firmami doradczymi jak Chiltern Consultancy Int., Boston Consulting Group, czy Right Management (grupa Manpower). Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, realizuje projekty doradcze (w tym HR), coaching dla managerów i pracowników dużych międzynarodowych firm i korporacji.

Od wielu lat intensywnie współpracuje ze środowiskiem medycznym, realizując projekty edukacyjne i doradcze (analiza i projektowanie kompetencji) głównie dla personelu medycznego (lekarze i pielęgniarki) z zakresu komunikacji i kontaktu z pacjentem, współpracy w zespołach terapeutycznych, zarządzania stresem i energią osobistą oraz profilaktyki przemęczenia i wypalenia zawodowego.
Pełni funkcję kierownika Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, w ramach którego kieruje projektem dotyczącym profilaktyki problemu wypalenia zawodowego wśród lekarzy i pielęgniarek w Polsce, realizowanego przy współpracy Uczelni Łazarskiego z Polsko-Amerykańską Fundacją AFI (Alliance For Innovation). Jest także kierownikiem studiów podyplomowych: „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym” w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego na Uczelni Łazarskiego oraz jest członkiem grupy eksperckiej przy Radzie Pracodawców RP w ramach której zajmuje się projektowaniem systemu kompetencji miękkich w zawodach medycznych i około medycznych.

Od wielu lat współpracuje z Instytutem Psychoimmunologii IPSI w Warszawie i jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem programu warsztatów i wykładów dla środowiska medycznego „Być lekarzem, być pacjentem” na podstawie książki o tym samym tytule. Jest także autorem modelu skutecznej komunikacji w stresie i pod presją emocji, a także bazującego na nim, rekomendowanego przez W. Eichelbergera programu szkoleniowego i coachingowego „Trudne rozmowy”.

Pracuje z osobami indywidualnie, jako psychoterapeuta i coach. Jest członkiem Mindfulness Association (UK) i od ponad 20 lat praktykuje różne formy medytacji w tym również Mindfulness. Propaguje i wdraża podejście Mindfulness i Compassion w pracy ze środowiskiem biznesowym, medycznym a także w pracy terapeutycznej.

PSYCHICZNE BHP W PRACY Z PACJENTEM – ZARZĄDZANIE STRESEM I PSYCHOPROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO – dla pielęgniarek i położnych
Termin: 02 marca 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne i pielęgniarki na kurs dokształcający „Psychiczne BHP w pracy z pacjentem - zarządzanie stresem i psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Główne założenia warsztatu:
Złe zarządzanie własną energią życiową, praca pod silną presją, w silnym długofalowym stresie i niewystarczające umiejętności odprężania, odpoczywania, właściwej regeneracji i efektywnego zarządzania stresem, przekładają się na silny spadek energii, chroniczne zmęczenie, częste osłabienia odporności i choroby, a w konsekwencji silne wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Ma to bezpośrednie przełożenie na spadek motywacji, chęci do pracy, wydolność oraz efektywność wykonywanych zadań. Jakiekolwiek strategie motywacyjne ze strony przełożonych i organizacji, czy też rozwijanie umiejętności zawodowych okazują się nieskuteczne, jeśli pracownik nie ma wystarczającego poziomu energii, zdrowia i tym sam mobilizacji, aby efektywnie wykonywać swoją pracę. Zajęcia te uczą jak poprzez odpowiednie zarządzanie własną energią życiową, własnym zdrowiem i stresem, utrzymać wysoki stopień sprawności i efektywności w życiu, dobrą kondycję i zdrowie na poziomie organizmu (fizjologii), na poziomie ciała oraz psychiki (umysłu), pomimo doświadczanych przez nas z różnych stron, sytuacji trudnych, stresowych, napięć, ogromnego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Cele warsztatu:
Zapoznanie uczestników z regułami, zasadami i konkretnymi ćwiczeniami z zakresu właściwego zarządzania całodobową i życiową energią osobistą, umiejętności redukowania stresu i napięcia oraz zachowania zdrowia i dobrej kondycji psycho-fizycznej po to, by skutecznie zapobiegać przemęczeniu, wyczerpaniu i wypaleniu zawodowemu w pracy z pacjentem medycznym.
2Prowadzący - Krzysztof Kaluta
notka bio
Krzysztof Kaluta
Psycholog, psychoterapeuta, senior konsultant, executive coach. Stypendysta Instytutu Psychologii Zorientowanej na Proces im. C.G. Junga w Zurichu. Przez pewien czas pracował jako asystent w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu w Katedrze Psychologii Rozwoju Człowieka. Współpracował z takimi międzynarodowymi firmami doradczymi jak Chiltern Consultancy Int., Boston Consulting Group, czy Right Management (grupa Manpower). Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, realizuje projekty doradcze (w tym HR), coaching dla managerów i pracowników dużych międzynarodowych firm i korporacji.

Od wielu lat intensywnie współpracuje ze środowiskiem medycznym, realizując projekty edukacyjne i doradcze (analiza i projektowanie kompetencji) głównie dla personelu medycznego (lekarze i pielęgniarki) z zakresu komunikacji i kontaktu z pacjentem, współpracy w zespołach terapeutycznych, zarządzania stresem i energią osobistą oraz profilaktyki przemęczenia i wypalenia zawodowego.
Pełni funkcję kierownika Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego przy Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, w ramach którego kieruje projektem dotyczącym profilaktyki problemu wypalenia zawodowego wśród lekarzy i pielęgniarek w Polsce, realizowanego przy współpracy Uczelni Łazarskiego z Polsko-Amerykańską Fundacją AFI (Alliance For Innovation). Jest także kierownikiem studiów podyplomowych: „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym” w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego na Uczelni Łazarskiego oraz jest członkiem grupy eksperckiej przy Radzie Pracodawców RP w ramach której zajmuje się projektowaniem systemu kompetencji miękkich w zawodach medycznych i około medycznych.

Od wielu lat współpracuje z Instytutem Psychoimmunologii IPSI w Warszawie i jest współautorem razem z Wojciechem Eichelbergerem programu warsztatów i wykładów dla środowiska medycznego „Być lekarzem, być pacjentem” na podstawie książki o tym samym tytule. Jest także autorem modelu skutecznej komunikacji w stresie i pod presją emocji, a także bazującego na nim, rekomendowanego przez W. Eichelbergera programu szkoleniowego i coachingowego „Trudne rozmowy”.

Pracuje z osobami indywidualnie, jako psychoterapeuta i coach. Jest członkiem Mindfulness Association (UK) i od ponad 20 lat praktykuje różne formy medytacji w tym również Mindfulness. Propaguje i wdraża podejście Mindfulness i Compassion w pracy ze środowiskiem biznesowym, medycznym a także w pracy terapeutycznej.

KURS NAUCZYCIELSKI - Joga dla kobiet w ciąży
Termin: 17.05, 07.06, 06.09, 11.10, 15.11, 13.12.
Cena: 3.000,00 zł
1czytaj więcej...
Idea kursu Kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć jogi dla kobiet w ciąży. Główny nacisk kładziony jest na bezpieczne metody nauczania jogi i wspieranie zdrowej ciąży poprzez odpowiednie holistyczne praktyki przygotowujące kobietę do świadomego porodu i połogu.
Dla kogo? - Dla nauczycieli jogi i położnych

W programie:

 • Anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne zmiany w czasie ciąży i połogu
 • Wpływ jogi na przebieg ciąży i porodu
 • Bezpieczne pozycje jogi i ich modyfikacje na różnych etapach ciąży i porodu
 • Nauka prawidłowego oddechu i technik pomocnych w trakcie ciąży i porodu
 • Ćwiczenia mięśni dna miednicy w ciąży i po
 • Metody radzenia sobie trudnościami ciążowymi np. ból obręczy miednicy, zgaga, zmęczenie, obrzęk, bezsenność itp.
 • Terapeutyczne i regenerujące aspekty jogi
 • Metody relaksu i wyciszenia, które wpływają na rozbudzenie w kobiecie wiary we własne siły
 • Przygotowanie do porodu, z naciskiem na jego praktyczne podejście np. pozycje porodowe, pomoc partnera, proste metody masażu, sposoby łagodzenia bólu i radzenia sobie z emocjami
 • Ćwiczenia w połogu
 • Joga po ciąży z dzieckiem
 • Projektowanie zajęć jogi w ciąży
 • Gościnna wizyta położnej – czas pytań i odpowiedzi
 • Obserwacja zajęć jogi dla kobiet w ciąży prowadzonych przez Ingę Dańkowską w szpitalu św. Zofii (opcjonalnie)
Uczestnicy, którzy pragną uzyskać Certyfikat ukończenia kursu zostaną poproszeni o przygotowanie i wykonanie planu zajęć:
1. Z innymi uczestnikami kursu – symulacja zajęć jogi dla kobiet w ciąży
2. Z kobietami w ciąży – realne zajęcia w szpitalu św. Zofii – obserwacja przez prowadzącą kurs Ingę Dańkowska
2Prowadząca
Inga Izabela Dańkowska- pierwsza w Polsce nauczycielka jogi, która uzyskała Dyplom Nauczyciela British Wheel of Yoga (BWY Dip) ze specjalizacją: joga dla kobiet w ciąży oraz joga poporodowa. Wyszkolona w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziła zajęcia do 2012 (także w szpitalu Tameside w Manchesterze).
W 2012 wróciła do kraju, aby propagować specjalistyczną jogę prenatalną i poporodową.
Od stycznia 2013 prowadzi specjalistyczne zajęcia jogi dla kobiet w ciąży i po ciąży w języku polskim i angielskim oraz warsztaty „Próba Porodu” w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

ORGANIZACJA PORADNICTWA LAKTACYJNEGO W PRAKTYCE POŁOŻNEJ
Termin: 19 maja 2020
Termin: 12 grudnia 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie szkolenia m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo laktacyjne – potrzeby kobiet
 • Organizacja poradnictwa laktacyjnego
  miejsce udzielania świadczeń,
  uprawnienia do prowadzenia Poradni Laktacyjnej/wizyt laktacyjnych w miejscu wezwania)
  wyposażenie gabinetu, torba położnej, sprzęt laktacyjny
 • Sposób przeprowadzenia porady laktacyjnej
  Wywiad, obserwacja matki, badanie piersi, obserwacja i badanie dziecka, ocena funkcji ssania, obserwacja aktu karmienia, postawienie rozpoznania
  Badania dodatkowe i konsultacje, współpraca ze specjalistami
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
 • Aspekty prawne

PODSTAWY DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII, PROGRAM DLA POŁOŻNYCH
Termin: 4, 5, 6 marca i 15, 16, 17 kwietnia 2020
+ ćwiczenia praktyczne, ustalane indywidualnie
Termin: 2, 3, 4, 16, 17, 18 września 2020
+ ćwiczenia praktyczne, ustalane indywidualnie
Cena: 2000 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych położnych z zakresu diagnostyki USG w położnictwie i ginekologii.

W programie szkolenia m.in.:

 • Wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej
  Podstawy fizyczne ultrasonografii
  Aparatura ultrasonograficzna
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii
  Ultrasonograficzna ocena macicy i przydatków
  Ocena narządów miednicy mniejszej w diagnostyce niepłodności.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Standard badania w poszczególnych tygodniach ciąży
  Podstawy diagnostyki dopplerowskiej
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Diagnostyka i terapia prenatalna
  Elementy patologii ciąży
Cena: 2000 zł
2Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego uprawnienia do samodzielnego wykonywania badania ultrasonograficznego mają absolwenci studiów II stopnia na kierunku położnictwo.

IMMERSJA WODNA W PRZEBIEGU PORODU (PORÓD W WODZIE)
Termin: 7 września 2020
Cena: 400,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Immersja wodna w przebiegu porodu (prowadzenie porodu w wodzie)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy położnej na temat samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodów w wodzie.

W programie szkolenia m.in.:

 • przygotowanie pary rodzicielskiej do odbycia porodu w wodzie
 • prowadzenie porodu w wodzie
 • przeciwwskazania do prowadzenia porodu w wodzie
 • działania zapobiegające występowaniu powikłań w czasie porodu w wodzie
 • standardy postępowania w zakresie zapobiegania zakażeniom na oddziale, w którym odbywają się porody w wodzie
 • zasady organizacji i funkcjonowania sali do prowadzenia porodów w wodzie

POBIERANIE ROZMAZÓW DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH
Termin: 17 lutego 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel szkolenia:

Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych położnych z zakresu pobierania rozmazów cytologicznych.

W programie szkolenia miedzy inymi:

 • technika pobierania rozmazów cytologicznych
 • zinterpretowanie opisu i zaleceń wyników cytologicznych w Systemie Bethesda
 • wyjaśnienie metod diagnostycznych stosowanych przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych
 • konsekwencje nieprawidłowego pobierania materiału
 • ocena wg Bethesda System
 • wyjaśnienie zasad i celu wykonania badania kolposkopowego szyjki macicy
 • właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV, a progresja CIN
 • klasyfikacja stanów przednowotworowych szyjki macicy
 • współczesne kierunki rozwoju diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy

AKTYWNE PROWADZENIE PORODU, POZYCJE WERTYKALNE W PORODZIE
Termin: 8 września 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Posiadanie bogatych umiejętności praktycznych zmniejsza lęk w trakcie pracy, powoduje, że czujemy się pewniej i możemy uzyskać większą satysfakcję wynikającą z wykonywania zawodu.Zapraszamy położne, lekarzy, doule na kurs, w trakcie którego będziemy precyzować, na czym polega poród aktywny. Kto powinien wykazywać aktywność na poszczególnych etapach porodu (rodząca, położna, partner, doula, lekarz).

Dlaczego ważna jest dla położnej umiejętność przyjęcia porodu w każdej pozycji. Jak poprowadzić poród, aby zminimalizować urazy krocza, uniknąć nacięcia, jakie czynniki o tym decydują.

W części warsztatowej:

 • zostanie podjęta wnikliwa analiza pozycji porodowych w I w II okresie porodu
 • zostanie podjęta wnikliwa analiza pozycji porodowych w I w II okresie porodu
 • pokażemy manewry, które można wykonać przy braku postępu porodu w II okresie
 • ćwiczenia przyjmowania porodu w różnych pozycjach (z użyciem fantomu położniczego) z praktycznym instruktażem

OPIEKA POŁOŻNEJ NAD PACJENTKĄ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ
Termin: 9 marca 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie między innymi:

 • metody operacyjne stosowane w ginekologii oraz sposoby znieczulenia do operacji
 • przygotowanie do operacji ginekologicznej
 • zadania położnej w przygotowaniu do operacji w oparciu o studium przypadku
 • specyfika opieki pooperacyjnej w ginekologii
 • zadania położnej w opiece pooperacyjnej w oparciu o studium przypadku

ZAPOBIEGANIE I MANEWRY W DYSTOCJI BARKOWEJ
Termin: 28 maja 2020
Termin: 28 września 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Zapobieganie dystocji barkowej to nie tylko wykonanie cięcia cesarskiego w przypadkach, w których się jej spodziewamy. W 50% przypadków występuje ona zupełnie niespodziewanie, bez żadnych jawnych czynników ryzyka. Istotne jest więc prowadzenia porodu w taki sposób, aby uniknąć tego powikłania. Wbrew pozorom możemy w porodzie zrobić całkiem dużo, aby zapobiegać dystocji barkowej.

 • technikach uwolnienia barków wykraczających poza manewry powszechnie stosowane
 • dostosowaniu manewru do rodzaju dystocji barkowej (niejednokrotnie od tego zależy efektywność naszych działań)

Umiejętności manualne przećwiczone na fantomie to większą pewność siebie i mniejszy lęk w tak bardzo stresowej sytuacji położniczej jaką jest dystocja barkowa.

DEPRESJA POPORODOWA
Termin: Termin wkrótce
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Zapraszamy położne na szkolenie na temat depresji poporodowej, które poprowadzi Anna Morawska – psycholog o specjalności klinicznej, dziennikarka telewizyjna, autorka książek „Depresja poporodowa. Możesz z nią wygrać” oraz „Twarze depresji”, a także laureatka Nagrody Aureliusza za popularyzację wiedzy na temat tej choroby psychicznej.

Podczas sześciogodzinnego szkolenia na przykładach m.in. bohaterek książki będzie można się dowiedzieć, czym jest depresja poporodowa, jak ją zdiagnozować i leczyć, a także jakie oczekiwania mają chorujące matki od położnych. Tematyka tego szkolenia jest ważna dla każdej położnej, ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia z tą chorobą zmaga się od 12 do 30% matek po porodzie. Nieleczonej depresji poporodowej mogą towarzyszyć nie tylko myśli samobójcze, ale również agresja wobec dziecka. Rola położnej jest kluczowa dla wczesnej diagnozy.

TECHNIKI SZYCIA KROCZA
Termin: 21 września 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Techniki szycia krocza”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Tematem warsztatów jest szycie urazów krocza, takich jak pęknięcie, nacięcie krocza i inne drobne obrażenia powstałe w wyniku porodu. Uczestnicy będą mogli nauczyć się w praktyce, w jaki sposób zaopatrzyć krocze po porodzie, w zakresie kompetencji położnych.

Część teoretyczna:

 • budowa mięśni dna miednicy
 • informacje o rodzajach obrażeń krocza
 • informacje o zasadach szycia krocza
 • informacje o sposobie wiązania węzłów i technikach szycia krocza
 • informacje o materiale szewnym
 • zdjęcia porównawcze oraz filmy instruktażowe

Część praktyczna:
 • praktyczne ćwiczenia w zakładaniu poszczególnych rodzajów szwów
 • instruktaż z samodzielnym wykonaniem szycia krocza przy użyciu rekwizytów

PROWADZENIE CIĄŻY PRZEZ POŁOŻNĄ
Termin: 02-03 kwietnia 2020
Cena: 700,00 zł
1czytaj więcej...
 • nowy program uwzględniający zmiany w Standardzie okołoporodowym od 01.01.2019
 • dodatkowy moduł z badania wewnętrznego z uwzględnieniem mięśni dna miednicy i rozejścia mięśnia prostego brzucha
 • aromaterapia w okresie okołoporodowym

  Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Prowadzenie ciąży przez położną”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

  W wielu krajach położne samodzielnie prowadzą ciążę niskiego ryzyka. W jaki sposób kompetentnie, rzetelnie i z zaangażowaniem rozpocząć taką działalność?

  Kurs dokształający: Prowadzenie ciąży przez położną zgodne ze standardem opieki okołoporodowej Ministerstwa Zdrowia i Ustawą o zawodach Pielęgniarki i Położnej daje odpowiednie narzędzia: wiedzę, motywację i praktykę.

  • Czy położna może samodzielnie prowadzić ciążę w Polsce?
  • Jakie akty prawne umożliwiają taką działalność?
  • Jakie korzyści wynosi kobieta ciężarna?
  • Jak otworzyć swój gabinet?

  W programie między innymi:

  • przebieg ciąży
  • bezpieczeństwo
  • konkurencyjność
  • trochę praktyki, czyli ćwiczenie na konkretnych przykładach z życia wziętych
  • ...i wiele innych
 • JAK TWORZYĆ ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ZGODNIE ZE STANDARDEM OPIEKI OKOŁOPORODWEJ W POLSCE
  Termin: termin wkrótce
  Cena: 350,00 zł
  1czytaj więcej...
  Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Jak tworzyć oddział położniczy zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej w Polsce”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

  W programie szkolenia m.in.:

  • standard opieki okołoporodowej, akty prawne regulujące zawód położnej
  • wyposażenie oddziału
  • aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie
  • niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu
  • przykłady projektów położnych obejmujących organizację oddziału

  ALTERNATYWNE SPOSOBY ŁAGODZENIA BÓLU I EMOCJI W TRAKCIE PORODU
  Termin: 30 marca 2020
  Termin: 5 października 2020
  Cena: 400,00 zł
  1czytaj więcej...
  Zapraszamy położne na kurs „Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego”

  Skupimy się na naturalnych metodach łagodzenia bólu porodowego oraz na technikach oddechu, relaksu i pozycjach ciała, które stosowane już w trakcie ciąży i wykorzystane podczas porodu mogą pozytywnie wpłynąć na jego przebieg.

  Zdobyta na kursie wiedza praktyczna i teoretyczna może być wykorzystana w Szkołach Rodzenia i przekazana kobietom w ciąży do ich własnej praktyki w trakcie ciąży. W programie szkolenia m.in.:

  • Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego
  • Techniki oddechowe i relaksacyjne
  • Ćwiczenia przygotowujące do porodu
  • Wykorzystanie piłki
  • Proste techniki masażu
  • Pozycje porodowe
  • Wizyta w przyszpitalnym Domu Narodzin

  2Prowadząca
  Inga Izabela Dańkowska- pierwsza w Polsce nauczycielka jogi, która uzyskała Dyplom Nauczyciela British Wheel of Yoga (BWY Dip) ze specjalizacją: joga dla kobiet w ciąży oraz joga poporodowa. Wyszkolona w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziła zajęcia do 2012 (także w szpitalu Tameside w Manchesterze).
  W 2012 wróciła do kraju, aby propagować specjalistyczną jogę prenatalną i poporodową.
  Od stycznia 2013 prowadzi specjalistyczne zajęcia jogi dla kobiet w ciąży i po ciąży w języku polskim i angielskim oraz warsztaty „Próba Porodu” w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

  KURS DLA INSTRUKTORÓW SZKOŁY RODZENIA
  Termin: 2, 3, 4, 17, 18 października 2020
  Cena: 1000,00 zł
  1czytaj więcej...
  Serdecznie zapraszamy położne na kurs dla instruktorów szkoły rodzenia, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

  • Jak zorganizować Szkołę Rodzenia?
  • Jak ułożyć spójny i interesujący program kursu?
  • Jak urozmaicić zajęcia i przekaz, żeby zaktywizować grupę?

  W programie szkolenia miedzy inymi:

  • przygotowywanie programu zajęć
  • integracja grupy, nawiązywanie kontaktu z grupą – metody warsztatowe, praca w zespołach, dyskusja
  • metody ewaluacji
  • poznanie mechanizmu porodu fizjologicznego w aspekcie emocjonalnym i hormonalnym
  • przekazanie wiedzy uzupełnionej o najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia z zakresu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie, laktacji i pielęgnacji + Moduł trenerski: nabycie lub wzrost kwalifikacji i kompetencji trenerek/trenerów w zakresie realizacji szkoleń zgodnie ze standardem sztuki trenerskiej, w tym:
   • rozwój osobisty i zawodowy trenera
   • projektowanie szkoleń
   • prowadzenie szkoleń
   • ewaluacja szkoleń