Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie.

CEL KSZTAŁCENIA:


Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KSZTAŁCENIA:


W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położna, edukator do spraw laktacji, powinna m.in.:

  • skutecznie edukować kobietę w okresie przygotowania i przebiegu laktacji,
  • przygotować kobietę do karmienia piersią uwzględniając jej indywidualne uwarunkowania takie jak: stan zdrowia, przeszłość położnicza, w tym doświadczenia w karmieniu piersią, sytuacja socjoekonomiczna,
  • stworzyć warunki do przeprowadzenia pierwszego kontaktu między matką a dzieckiem po porodzie, zainicjować rozpoczęcie pierwszego karmienia oraz obserwować i nadzorować jego bezpieczny przebieg tuż po porodzie lub później, jeśli został odroczony ze względów życiowych,
  • ) nauczyć matkę właściwej techniki karmienia i obserwacji dziecka przy piersi,
  • nauczyć matkę obserwacji i oceny wskaźników skutecznego karmienia.
Kurs obejmuje:
  • Część teoretyczną (35 h)
  • Część praktyczną (55 h)
1Wymagane dokumenty:
  • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
  • Formularz zgłoszeniowy
KONTAKT:

tel.: +48 668 308 855

e-mail: szkolenia@szpitalzelazna.pl
1)sidebar: TERMINY KURSÓW (http://edukacja-zelazna.stronazen.pl/dla-poloznych-i-lekarzy/kursy-specjalistyczne/)
2) sidebar: ZAPISZ SIĘ NA KURS (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)