Dofinansowanie kursów

Istnieje możliwość dofinansowania kursów dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacji - wzory wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach poszczególnych okręgowych izb.

Dla izby warszawskiej - strona Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (Wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego).