fbpx

Piśmiennictwo i zakres egzaminu

 

Zakres egzaminu:

 • Podstawy Opieki Położniczej
 • Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu
 • Położnictwo i Opieka Położnicza
 • Neonatologia i Opieka Neonatologiczna
 • Ginekologia i Opieka Ginekologiczna

Literaura

1zobacz...

 1. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 2. Bień A. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 3. Boyle M.: Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Biblioteka Położnej. Red. wydania polskiego Iwanowicz-Palus G. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 4. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 5. Iwanowicz-Palus G. (red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 6. Łepecka- Klusek. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wyd. Czelej, 2010.
 7. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 8. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2012.
 9. Opala T. Ginekologia Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 10. Rabiej M., Dmoch - Gajzlerska E. : Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 11. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E.: Neonatologia. Praktyczne umiejętności opieki nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2016
 12. Stadnicka G: Opieka przedkoncepcyjna. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 13. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 14. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

Wielkość fontu
Wysoki kontrast