fbpx

Piśmiennictwo i zakres egzaminu

 
Zakres egzaminu:
• Podstawy Opieki Położniczej
• Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu
• Położnictwo i Opieka Położnicza
• Neonatologia i Opieka Neonatologiczna
• Ginekologia i Opieka Ginekologiczna

Literaura

1zobacz...
1. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

2. Bień A. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3. Boyle M.: Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Biblioteka Położnej. Red. wydania polskiego Iwanowicz-Palus G. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

4. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

5. Iwanowicz-Palus G. (red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

6. Łepecka- Klusek. Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wyd. Czelej, 2010

7. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

8. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2012.

9. Opala T. Ginekologia Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006

10. Rabiej M., Dmoch - Gajzlerska E. : Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

11. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E.: Neonatologia. Praktyczne umiejętności opieki nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

12. Stadnicka G: Opieka przedkoncepcyjna. Biblioteka Położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

13. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

14. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016
Wielkość fontu
Wysoki kontrast