fbpx

Organizatorzy i Patroni

 

Kontakt do Organizatora

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do zorganizowania w 2020 roku II edycji Olimpiady Wiedzy dla przyszłych położnych.

Celem Olimpiady jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie najlepszego studenta położnictwa w kraju. Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów I stopnia kierunku położnictwo.

Organizatorami są Centrum Medyczne „Żelazna” i Polskie Towarzystwo Położnych.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Sponsorem Głównym wydarzenia będą Zakłady Farmaceutyczne Unia SP.
ORGANIZATORZY:
CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA" SP. Z O.O./SZPITAL ŚW. ZOFII
Wyróżnikami Szpitala św. Zofii są promowanie samodzielności położnych, podmiotowe traktowanie pacjentów (porody rodzinne wprowadzone w 1992 roku), holistyczne podejście do opieki nad pacjentami, wysoka jakość opieki perinatologicznej i neonatologicznej.
Szpital od 1992 roku wspiera i promuje samodzielność położnych, które w Szpitalu św. Zofii mają możliwość m.in. prowadzenia pacjentek w ciąży fizjologicznej oraz samodzielnie przyjmują porody fizjologiczne. Od 2012 roku położne prowadzą samodzielnie pierwszy w Polsce Przyszpitalny Dom Narodzin (rocznie ok 700 porodów).
W 2019 roku CMKP powołało do współpracy ze Szpitalem św. Zofii Zakład Położnictwa, który będzie miał na celu wspieranie rozwoju naukowego położnych.
Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015, 37001:2016 oraz akredytację Centrum Monitorowania Jakości
 
POLSKIE TOWARZYSTWO POŁOŻNYCH
Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych.
Głównym celem Towarzystwa jest:
• podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
• doskonalenie zawodowe położnych,
• zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia,
• współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną,
• przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.
 
PATRONAT HONOROWY
 
PARTNERZY:
 
PATRONAT MEDIALNY
 
Wielkość fontu
Wysoki kontrast