Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta


Jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu: 22 25 59 808 lub m.matysiak@szpitalzelazna.pl

Adres do korespondencji: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

Postępowanie z opiniami Pacjentów

W CMŻ rozpatrywane są skargi i wnioski wniesione:

  • pocztą tradycyjną
  • za pomocą poczty elektronicznej
  • faxem
  • osobiście (sporządzany jest protokół ze spotkania)

Każdy wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres wnoszącego lub adres mail
  • opis sytuacji

Termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni

Wszystkich Naszych Pacjentów zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami pozytywnymi dotyczącymi naszej działalności. Opinie prosimy przekazywać na adres korespondencyjny, adres mail lub nr fax.

mgr Magdalena Matysiak

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta