SZKOLENIA MEDYCZNE



mgr Magdalena Kukulska

położna, terapeutka uroginekologiczna



mgr Katarzyna Grzybowska

położna



mgr Magdalena Witkiewicz

położna


mgr Maria Romanowska

położna

DLA KOBIET W CIĄŻY, KURSY I WARSZTATY



Inga Izabela Dańkowska

instruktorka jogi
joga dla kobiet w ciąży i poporodowa, warsztaty „próba porodu”



mgr Karolina Łataś-Zagrajek

położna, fizjoterapeutka uroginekologiczna
ćwiczenia gimnastyczne



mgr Anna Jakóbik

fizjoterapeutka uroginekologiczna
chustonoszenie - warsztaty dla (przyszłych) Rodziców