1 miejsce – płatny miesięczny staż w Bloku Porodowym Szpitala św. Zofii

2 i 3 miejsce – płatny 3 dniowy staż w Bloku Porodowym Szpitala św. Zofii oraz nagrody rzeczowe