.

Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów

Nazwa kursu Termin
NOWOŚĆ! Prowadzenie porodu po cięciu cesarskim (VBAC) 26.05.2023
10.11.2023
NOWOŚĆ! Wykorzystanie pełnej mobilności miednicy w porodzie 15.09.2023
NOWOŚĆ! Perinatalna opieka paliatywna dla położnych 15.12.2023
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych termin: wkrótce..
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) 06.10.2023
Aktywne prowadzenie porodu w pozycjach wertykalnych 22.09.2023
Poród drogami natury w położeniu miednicowym 17.11.2023
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej 27.10.2023
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany termin: wkrótce
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki 02.10.2023
Farmakoterapia w okresie laktacji 03.10.2023
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt 13-14.11.2023
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym 18.12.2023
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego 19.12.2023
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej termin wkrótce
Wybrane zagadnienia z zakresu nauki o laktacji termin wkrótce
Techniki szycia krocza 17.11.2023
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych

29.09.2023

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu wkrótce
Powrót płodności po porodzie wkrótce
Prowadzenie ciąży przez położną 30.11-01.12.2023
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia 23-24.11, 11-13.12.2023
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej wkrótce
Kurs podstawowy - Joga w ciąży wkrótce

Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.