fbpx

Kursy dokształcające

Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów


Kursy dokształcające Termin
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych 01.03-03.03., 15.03-17.03.2021
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) 26.03.
Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie 15.04.
Poród fizjologiczny w położeniu miednicowym 20.05.
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej 18.03.
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany 15-16.01, 26-27.02, 19-20.03, 23-24.04
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki. wkrótce
Farmakoterapia w okresie laktacji wkrótce
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt 26-27.02.
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym 19.03.
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego 20.03.
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej 23.04..
Badania naukowe. Hamowanie laktacji. Relaktacja i laktacja indukowana. Wskazania do suplementacji 24.04.
Techniki szycia krocza 27.04.
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych 18.05.
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu 14.05.
Powrót płodności po porodzie 21,24.05.
Prowadzenie ciąży przez położną wkrótce
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia wkrótce
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej 10.06.
Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.

Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.
Wielkość fontu
Wysoki kontrast