fbpx

Kursy dokształcające

Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów


Kursy dokształcające Termin
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych 26.10-28.04., 17-19.05.2022
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) 08.03.2022
Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie 22.03.2022
Poród drogami natury w położeniu miednicowym 06.04.2022
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej 25.04.2022
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany 10.09.2021 - 14.01.2022
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki. 24.03.2022
Farmakoterapia w okresie laktacji 25.03.2022
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt 21-22.04.2022
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym 26.05.2022
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego 27.05.2022
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej 14.01.2022
Wybrane zagadnienia z zakresu nauki o laktacji 15.01.2022
Techniki szycia krocza 24.02.2022
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych 25.05.2022
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu 28.02.2022
Powrót płodności po porodzie 21,24.05.
Prowadzenie ciąży przez położną 12-13.05.2022
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia 17-18.03.2022 i 7-8.04.2022
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej 13.12.2021

Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.

Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.

Wielkość fontu
Wysoki kontrast