Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów


Kursy dokształcające Termin
NOWOŚĆ! Perinatalna Opieka Paliatywna dla położnych 06-07.12.2022
NOWOŚĆ! Wykorzystanie pełnej mobilności miednicy w porodzie 24.10.2022
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych 27-29.09, 11-13.10.2022
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) 22.09.2022
Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie 27.06.2022, 29.09.2022
Poród drogami natury w położeniu miednicowym 05.10.2022
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej 10.10.2022
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany 05.10.22 - 17.02.23
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki. 17.11.2022
Farmakoterapia w okresie laktacji 18.11.2022
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt 15-16.12.2022
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym 19.01.2023
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego 20.01.2023
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej 16.02.2023
Wybrane zagadnienia z zakresu nauki o laktacji 17.02.2023
Techniki szycia krocza 25.10.2022
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych 4.11.2022, 18.11.2022
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu 21.11.2022
Powrót płodności po porodzie 21, 24.05.
Prowadzenie ciąży przez położną 24-25.11.2022
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia 15-16.11 oraz 29-30.11.2022
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej termin wkrótce - zbieramy zapisy!
Kurs podstawowy - Joga w ciąży 15-16.10, 19-20.11 i 17-18.12

Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.

Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.