Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów

Nazwa kursu Termin
NOWOŚĆ! Prowadzenie porodu po cięciu cesarskim (VBAC) 26.05.2023
NOWOŚĆ! Wykorzystanie pełnej mobilności miednicy w porodzie 03.03.2023
NOWOŚĆ! Perinatalna opieka paliatywna dla położnych 17.03.2023
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych termin: wkrótce..
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) 21.04.2023
Aktywne prowadzenie porodu w pozycjach wertykalnych 24.03.2023
Poród drogami natury w położeniu miednicowym 12.05.2023
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej 10.02.2023
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany termin: wkrótce
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki termin: wkrótce
Farmakoterapia w okresie laktacji termin: wkrótce
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt termin: wkrótce
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym 19.01.2023
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego 20.01.2023
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej 16.02.2023
Wybrane zagadnienia z zakresu nauki o laktacji 17.02.2023
Techniki szycia krocza 28.04.2023
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych

10.03.2023

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu wkrótce
Powrót płodności po porodzie wkrótce
Prowadzenie ciąży przez położną wkrótce
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia 18-19.05 i 01-02.06.2023
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej wkrótce
Kurs podstawowy - Joga w ciąży wkrótce

Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.