fbpx

Kursy dokształcające

Nasza oferta szkoleniowa - kliknij nazwę kursu, żeby przejść do szczegółów


Kursy dokształcające Termin
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, program dla położnych 11.10-13.10., 25-27.10.2021
Immersja wodna w przebiegu porodu (poród w wodzie) 18.10.2021
Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie 20.10.2021
Poród drogami natury w położeniu miednicowym 17.11.2021
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej 02.12.2021
Poradnictwo laktacyjne - poziom podstawowy + zaawansowany 10.09.2021 - 14.01.2022
Powikłania ciąży i porodu. Choroby przewlekłe matki. 08.10.2021
Farmakoterapia w okresie laktacji 09.10.2021
Karmienie piersią a problemy zdrowotne noworodków i niemowląt 05-06.11.2021
Problemy psychologiczne w okresie okołoporodowym 10.12.2021
Zmiany chorobowe oraz zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego 11.12.2021
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej 14.01.2022
Wybrane zagadnienia z zakresu nauki o laktacji 15.01.2022
Techniki szycia krocza 30.11.2021
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych 01.12.2021
Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu 26.11.2021
Powrót płodności po porodzie 21,24.05.
Prowadzenie ciąży przez położną 15-16.12.2021
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia 23-24.11.2021 i 7-8.12.2021
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej 13.12.2021

Wszystkie szkolenia dla położnych i lekarzy dostępne w naszej ofercie możemy przeprowadzić także w miejscu wybranym przez zleceniodawcę, a zatem również w siedzibie Państwa jednostki na terenie całego kraju. Koszt kształcenia jest ustalany indywidualnie.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przeniesienia kursu na inny termin w przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości uczestników.

Uwaga! Położne, opłacające regularnie składki we właściwej według rejonu zatrudnienia Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się na stronie internetowej każdej Izby.

Wielkość fontu
Wysoki kontrast