Polskie Towarzystwo Położnych, reprezentowane przez Panią Prezes dr hab. Beatę Piętę, prof. UM

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, reprezentowane przez Panią Dyrektor dr n. med. Beatę Guzak

Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie, reprezentowany przez Panią dr n. med. Grażynę Bączek, Dyrektora ds. Położnych i Pielęgniarek

Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego – Pani dr. hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, reprezentowana przez Panią Prezes Zofię Małas

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, reprezentowana przez Panią Przewodniczącą Annę Dudzińską