03 lutego do 18 lutego 2022 roku - przyjmowanie zgłoszeń od studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo.

I etap: 23 marca 2022 r. godz. 10.00 - test wiedzy on-line na wszystkich uczelniach jednocześnie
Test – 90 pytań zamkniętych (1 pytanie – 1 punkt).

06 kwietnia 2022 r. - wyłonienie laureatów z każdej uczelni.

II etap 25 kwietnia 2022 r.- test dla laureatów I etapu (60 pytań zamkniętych) i egzamin praktyczny w warunkach symulowanych w Szpitalu św. Zofii w celu wyłonienia 3 najlepszych studentów położnictwa w Polsce.