fbpx

Kalendarium Olimpiady

03 lutego do 19 lutego 2020 roku - przyjmowanie zgłoszeń od studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo.

I etap: 25 marca 2020 r. godz. 10.00 - test wiedzy na wszystkich uczelniach jednocześnie
Test – 90 pytań zamkniętych (1 pytanie – 1 punkt).

06 kwietnia 2020 r. - wyłonienie laureatów z każdej uczelni.

10 kwietnia 2020 r. podanie do wiadomości na stronie Olimpiady banku zadań praktycznych.

II etap 20 kwietnia 2020 r.- test dla laureatów I etapu (60 pytań zamkniętych) i egzamin praktyczny w warunkach symulowanych w Szpitalu św. Zofii w celu wyłonienia 3 najlepszych studentów położnictwa w Polsce.

Wielkość fontu
Wysoki kontrast