Zgodnie z Regulaminem konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy" zgłoszenia od studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo były przyjmowane od 03 lutego do 18 lutego 2022 roku.

Do konkursu zgłosiło się ostatecznie 214 studentów. Do testu online I etapu przystąpiło 186 studentów.

Z radością przedstawiamy wyniki I etapu Konkursu

WYNIKI I ETAPU

Wyniki zostały studentów wraz z punktacją zostały wysłane do Uczelni.

KONTAKT: olimpiada@szpitalzelazna.pl

*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.

Regulamin Olimpiady znajduje się TUTAJ.