fbpx

Formularz zgłoszenia

Zgodnie z Regulaminem konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy" zgłoszenia od studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo przyjmowane były w terminie od 03 lutego do 18 lutego 2022 roku.

Formularz zostanie udostępniony 3 lutego 2022 roku.

KONTAKT: olimpiada@szpitalzelazna.pl

Organizator prześle drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się do udziału w konkursie.

*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.
Wielkość fontu
Wysoki kontrast