Formularz zgłoszenia

Zgodnie z Regulaminem konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy" zgłoszenia od studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo przyjmowane były w terminie od 03 lutego do 19 lutego 2020 roku.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Z radością informujemy, że otrzymaliśmy 396 zgłoszeń

KONTAKT: olimpiada@szpitalzelazna.pl
Organizator prześle drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się do udziału w konkursie.
*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.